Welkom op onze webshop..........we versturen gratis vanaf verzending vanaf € 70
Go to wishlist Wishlist

Shopping cart

Your cart is currently empty

Algemene voorwaarden.

Identiteit van de Verkoper.

Starship Invest (handelsnaam)

EXES Fashion Herentals (handelsnaam)

Zandstraat 80

2200 Herentals

België

 

Toepasselijkheid

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webwinkelier aan jou als

consument. 

Wij leveren nationaal en internationaal.

Aanbod en Bestelling

Als een aanbod van beperkte duur is of onderworpen aan bepaalde voorwaarden vermelden we dit in

ons aanbod. 

We beschrijven zo volledig mogelijk wat we verkopen en hoe het bestelproces verloopt.

Als we van afbeeldingen gebruik maken zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het produkt.

Vergissen is echter menselijk en mocht een bepaalde afbeelding niet het juiste produkt weergeven 

behouden we ons het recht voor de levering te annuleren.

Bestellingen zijn compleet in een definitieve overeenkomst van zodra een bestelling per mail wordt

bevestigd en de betaling wordt ontvangen.

Bestellingen op naam van een niet geregistreerde kaarthouder worden geweigerd en niet verwerkt.

Bij laattijdige betaling door de klant wordt de overeenkomst ontbonden.

Bij gebrekkige informatie bij betalingen vanwege de klant kunnen vertragingen optreden 

betreffende leveringen zonder enige vorm van recht op schadevergoeding noch aanvaarding van

klachten.

Herroepingsrecht

Elke klant heeft het recht af te zien van zijn aankoop binnen de 14 dagen na ontvangst van de 

goederen.

De goederen kunnen dan zonder enige vorm van boete aan ons terugbezorgd worden in de staat

waarin de goederen zich bevonden bij levering, voorzien van alle labels, voorzien van de originele

verpakking. Uiteraard voozien van de benodigde gegevens. Voozien van het document "Herroeping 

Overeenkomst".

Teruggestuurde goederen mogen geen sporen van gebruik of gebruiksschade vertonen.

Terugsturen van goederen gebeurt op kosten van de klant via post of koerier, terugbezorgen in onze 

winkel kan uiteraard ook.

Alle terugbetalingen gebeuren volgens dezelfde weg als de betalingen, binnen de 30 dagen.

 

De prijs

Alle vermelde prijzen zijn inclusief taxen en B.T.W. exclusief eventuele kosten voor transport.

Betalingen

Betalingen worden enkel aanvaard via de door ons voorgestelde betaalmodules.

Conformiteit en Waarborgen

Alle bestelde goederen voldoen aan de normale verwachtingen behoudens fouten van onzentwege.

Kleurverschillen tussen de produkten in werkelijkheid  en de weergave op uw scherm kunnen

optreden bij comuterschermen met beperkte callibratie.

Levering en uitvoering.

Alle goederen worden geleverd op het aangegeven adres.

Wij kunnen op geenenkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten begaan bij het ingeven door 

de klant van leverings en/of facturatieadressen.

Alle bestelde goederen worden conform onze voorwaarden geleverd met een termijn van 3 tot 4 dagen.

Eventuele vertragingen bij transporteurs om welke reden dan ook geven geen recht op annulatie van

een verkoop noch recht op schadevergoeding.

Fouten in stockweergave zullen aan de klant gemeld worden, met vermelding van een eventuele latere 

leveringsdatum. De klant heeft uiteraard het recht om, indien niet voorradig, af te zien van een verkoop

en een terugbetaling te vragen.

Alle terugbetalingen gebeuren volgens dezelfde weg als de betalingen, binnen de 30 dagen.

Risico's

Alle goederen door ons verzonden vallen onder ons risico.

Goederen die door de klant teruggezonden worden vallen onder zijn risico.

Beschadigingen

Het is uiteraard steeds mogelijk dat produkten en goederen tijdens transport beschadigd worden, en 

vallen steeds ten laste van de transporteurs.

Mocht er een beschadiging vastgesteld worden vragen wij de klant ons dit te melden binnen een termijn

van 3 dagen en met ons contact op te nemen betreffende de te volgen procedure.

 

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gevolgschade ten gevolge van beschadigingen 

en/of laattijdige leveringen door een transporteur.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten onze wil die de nakoming van 

verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder vallen stakingen, stroompannes, 

systeemonderbrekingen etc.....

Intellectuele eigendom

Onze website, logo's, teksten, foto's, en al onze communicatie in het algemeen zijn beschermd door

intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, onze toeleveranciers of andere rechthebbenden

liggen.

Het is verboden gebruik te maken of wijzigingen aan te brengen aan de hierboven beschreven

eigendomsrechten zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

Klachten en geschillen

Mochten er klachten optreden over eender welke dienst of produkt vragen wij onze klanten ons te

contacteren. We doen er alles aan deze binnen de 7 werkdagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die afgesloten worden is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel

Belgische rechtbanken bevoegd.

 

 

 

 

 

 

 

Please accept cookies to help us improve this website Is this OK? Yes No More on cookies »